PKmo Consult biedt een praktijkgerichte, persoonlijke en onafhankelijke service.

 

Met het oog op een optimale dienstverlening werken wij indien nodig samen met andere specialisten (notarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten,...) en organisaties (banken, verzekeraars, ondernemingsloketten, sociale secretariaten, sociale verzekeringsfondsen,...); dit in het belang van onze cliënten, maar steeds na voorafgaandelijk overleg.

 

Onze diensten omvatten boekhouding, fiskaliteit en consultancy.

 

 

BOEKHOUDING

 

Een correcte boekhouding, gevoerd conform de wettelijke bepalingen, verschaft relevante informatie die essentieel is voor het nemen van juiste beleidsbeslissingen.

 

Volgende werkzaamheden behoren tot onze dagdagelijkse praktijk :

 

 • Organiseren en automatiseren van de boekhouding, rekening houdende met de wettelijke vereisten en met de noden van uw bedrijf.
 • Verwerking van de boekhouding ter plaatse op uw systeem, in ons kantoor op onze software of in de cloud.
 • Nazicht en correctie van de boekhouding die intern – binnen uw bedrijf – wordt gevoerd, en bijstand aan uw interne boekhoudafdeling.
 • Opstellen en bespreken van tussentijdse balans– en resultatenrekeningen met het oog op bedrijfseconomische – en fiscale opvolging/advies.
 • Jaarafsluiting van de boekhouding.
 • Opstellen en bespreken van de jaarrekening + neerlegging bij de Nationale Bank van België.

 

 

FISKALITEIT

 

Naast een correcte opvolging en uitvoering van de fiskale wetgeving is tax–planning en optimalisatie – rekening houdende met de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak – essentieel voor elke onderneming.

 

U kan bij ons terecht voor :

 

 • Raming en optimalisatie/advies inzake voorafbetalingen personen– en vennootschapsbelasting.
 • Nazicht, optimalisatie en invullen van aangiftes (rechts)personenbelasting en vennootschapsbelasting + belastingberekening.
 • Opstellen van btw–aangiftes, intracommunautaire btw–opgaves en btw–jaarlistings.
 • Begeleiden en indienen van buitenlandse btw–teruggaafprocedures.
 • Opmaken van aangiftes in de bedrijfsvoorheffing m.b.t. de bezoldiging van bedrijfsleiders.
 • Opmaken van aangiftes in de roerende voorheffing m.b.t. intresten, dividenden en auteursrechten.
 • Fiskaal advies, planning en optimalisatie inzake (rechts)personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw.
 • Voorbereiding en bijstand n.a.v. fiskale controles.
 • Advies/begeleiding/verdediging van fiskale procedures inzake personen– en vennootschapsbelasting (vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, bezwaarschrift,…) en btw.

 

 

CONSULTANCY

 

Startersbegeleiding

 

 • Haalbaarheidsstudies en ontwerp/begeleiding financieel plan.
 • Bijstand en advies inzake de opstart van (en de keuze tussen) éénmanszaak of vennootschap.
 • Begeleiding ontwerp oprichtingsakte vennootschap.
 • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), aanvraag btw–nummer.
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en raming/advies inzake de (voorlopig) verschuldigde sociale bijdragen.
 • Aansluiting bij een sociaal sekretariaat, advies omtrent en begeleiding van uw loonadministratie.

 

Bedrijfseconomisch – en financieel advies

 

 • Begeleiding van kredietdossiers bij banken.
 • Begeleiding van subsidiedossiers.
 • Uitwerken van een (fiskaal) optimale vermogens– en pensioenplanning.

 

Waardebepaling van ondernemingen en begeleiding van overnames

 

 • Waardebepaling n.a.v. overdracht/overname.
 • Boekhoudkundige – en fiskale audit en begeleiding bij overdracht/overname.

 

Vennootschapsrecht

 

 • Advies inzake de toepassing van de vennootschapswetgeving.
 • Begeleiding en ontwerp van door de vennootschapswetgeving voorgeschreven verslaggeving (o.a. bij oprichting, wijziging van het maatschappelijk doel, belangenconflicten, alarmbelprocedure, wco,…).
 • Ontwerp en publicatie van verslagen en aktes in het Belgisch Staatsblad.

 

Bijzondere opdrachten van de accountant

 

 • Bijstand aan vennoten inzake de uitoefening van hun individuele onderzoeks– en controlebevoegdheid.
 • Omzetting van vennootschappen.
 • Ontbinding en vereffening van vennootschappen.

 

© 2020 PKmo Consult bv       RPR Leuven 0474.537.559

 

Algemene voorwaarden

 

Privacy